ήμαστε ελάχιστα τμήματα ατόμων
απάνω σε ένα μικρό ασήμαντο σπερματοζωάριο

ταξιδεύουμε μαζί με άλλα
δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων
προς την σκοτεινή μήτρα του σύμπαντος

κι ήμαστε ύλη αρκετή
να αλλάξει η ροή του κόσμου