τα ποιήματα
δεν είναι αθώες λέξεις
γραμμένες η μια δίπλα στην άλλη

όπλα είναι

που τα κουβαλάς συνέχεια στην ψυχή σου
και στην κακία την ώρα
τα βγάζεις να σωθείς