Όμοιοι

βλέπω τους τάφους

άλλοι μικροί και φτωχικοί
άλλοι μεγάλοι και πλούσιοι
κι οι κάτοικοί τους
μοιάζουν Όμοιοι όλοι πια
αλλά δεν είναι

του Λεωνίδα ο τάφος
σπάνια ξεραίνεται
σπάνια του λείπουν τα δάκρυα όλων αυτών
που τον θυμούνται ακόμα