χωρίς να θυμάμαι

θα ‘θελα να ζω
τον έρωτα, την ευτυχία, τη χαρά

χωρίς να θυμάμαι
πως είναι νόμος της ζωής
να κρατήσουν λίγο

θα ‘θελα να ζω
τη θλίψη, τον πόνο, τη δυστυχία

χωρίς να ξεχνάω
πως είναι νόμος της ζωής
να κρατήσουν λίγο