ραγιάδες

διακόσια χρόνια
που διώχθηκε ο Τούρκος απ’ τη γη μας

διακόσια χρόνια λευτεριάς

κι όμως
είναι ακόμα γαντζωμένος στην ψυχή μας

κι όμως
ακόμα ραγιάδες μας κρατά