στην άκρη της θάλασσας
ξαπλωμένοι εσύ κι εγώ
το κύμα μας σκεπάζει τρυφερά
καλύπτει για λίγο τα κορμιά μας
κι ύστερα μας αφήνει στο έλεος του ήλιου

φως, αλμύρα και φιλιά
όλα μαζί ανακατεμένα

κι έρωτας ο μάγειρας
κοιτάζει από πάνω
να δει πόση ευτυχία σηκώνει ακόμα
πόσο αντέχει το τσουκάλι να πυρώσει
πριν το κατεβάσει απ’ τη φωτιά