λάθος δρόμος

είναι σταυροδρόμια
που όλοι οι δρόμοι μοιάζουν λάθος

μάταια, κάθε κίνηση
καταδικασμένο, κάθε βήμα

μη γελαστείς

ο μόνος λάθος δρόμος
να νομίσεις ότι μπορείς
να μείνεις ακίνητος
σ’ αυτό το σταυροδρόμι