κρύφτηκε ο ήλιος σ’ ένα αμπέλι
το ‘θρεψε και έγινε σταφύλι
τ’ αγάπησε ο άνθρωπος κι έγινε κρασί
άνοιξε πόρτα στην ψυχή του κι έγινε τραγούδι
πέταξε στον αέρα κι έγινε πάλι φως