κισσός

πουλί εσύ
κι εγώ κισσός αναρριχόμενος
που απ’ του έρωτα τη ζάλη
πίστεψα
πως μπορώ να σε προφτάσω
να τυλιχτώ τριγύρω σου


πουλί εσύ
κι εγώ κισσός αναρριχόμενος
που απ’ του έρωτα τη ζάλη
κατάφερα
να σε προφτάσω
να τυλιχτώ τριγύρω σου