ευχή

αναπολώ τις εποχές
που ο άνθρωπος
εκμεταλλευόταν τον άνθρωπο

τις εποχές που στέναζε ο άνθρωπος
απ’ τον συνάνθρωπό του

αναπολώ τις άγιες εκείνες εποχές
κι εύχομαι να ‘ρθουν ξανά

να σταματήσει
η εκμετάλλευση του ανθρώπου
από τη μηχανή