Μπορείτε να με βρείτε στο facebook γράφοντας το ονοματεπώνυμό μου στα ελληνικά “Ταβουλτσίδης Βασίλης” ή να μου στείλετε email στο v.tavoultsidis@gmail.com

Επίσης υπάρχει και η σελίδα στο facebook www.facebook.com/yfanto που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάμεσα στα άλλα και για επικοινωνία.