είπα θα κάνω λάθος

με κούρασε πια το σωστό
βαρέθηκα τα εύγε

είπα, θα κάνω λάθος

και λάθεψα με ορμή
και δέχτηκα, ίδια
το φως της αστραπής και τη φωτιά της

είπα θα κάνω λάθος
είπα πως έτσι θα γυρίσω πάλι στο σωστό
ψέματα είπα
πάντα το λάθος λαχταρούσα