το πιο όμορφο δωμάτιο στον κόσμο
περιέχει πράγματα αδιάφορα

περίτεχνους ή απλούς καναπέδες
πανάκριβα ή φτηνά βάζα
φρέσκα αληθινά λουλούδια ή πλαστικά
υπέροχη ή κακόγουστη μουσική

και στην μέση όλων αυτών

δύο μάτια που σε κοιτούν ερωτικά
δύο χείλη που σε προσμένουν υγραμένα