άραγε
πώς κοιτάζουν τα μάτια της βαθιά;
πώς ακουμπάν τα χείλη της κι η γλώσσα της πώς υγραίνει;
πώς ανασηκώνεται το δέρμα της στα δάχτυλα που τρέχουν;
κι ύστερα πως χάνεται με μάτια ολότελα κλειστά;

πότε μου δεν έμαθα