άβολα παπούτσια

άβολα τα παπούτσια που άφησες
μα το ‘νιωσα χρέος μου
να βρω πως να τα φορέσω

μόνο ύστερα σε κατάλαβα
πάντα ύστερα σε καταλάβαινα

άβολα θα είναι εκείνα τα παπούτσια
και μόνο χρέος μου
να φτιάξω τα δικά μου